FAGSYSTEMET FOR VIRKSOMHETER
MED MENNESKET I FOKUS

FAGSYSTEMET

Aktivitetsplanlegging

Få oversikt over alt som skjer i visuelle kalendre. Denne modulen gjør det enkelt å planlegge aktiviteter for både ansatte og pasienter.

Kommunikasjon og samhandling

SOMA har gode løsninger for elektronisk meldingsutveksling noe som støtter opp under de nasjonale målsetningene om bedre samhandling.

Rapportering og statistikk

Med SOMA følger et utvalg av rapporter og fleksible søkelister som sikrer rapportering til offentlige myndigheter, oppdragsgivere og ledelse.