;; Om Soma Solutions Fagsystem - Fagsystemet med mennesker i fokus
FAGSYSTEMET FOR VIRKSOMHETER
MED MENNESKET I FOKUS

FAGSYSTEM

Kalenderen skal assosieres med moduen for aktivitetsplanlegging i fagsystemet, som gir god oversikt for ansatte i helsesektor.

Aktivitetsplanlegging

Få oversikt over alt som skjer i visuelle kalendre. Denne modulen gjør det enkelt å planlegge aktiviteter for både ansatte og pasienter.