;; Hvorfor velge Soma fagsystem? - Soma Solutions fagsystem

HVORFOR VELGE SOMA?

Dette får du hvis du velger SOMA:

• Effektiv pasientadministrasjon og ressursstyring tilpasset virksomheten
• Et fagsystem som ivaretar registreringer knyttet til døgn-, dag- og poliklinisk behandling
• Et fagsystem der virksomheten kan etterleve lovpålagte krav til informasjonssikkerhet
• Sikker og faglig strukturert fritekstjournal
• Journalverktøy for å utforme og følge opp behandlingsplaner
• Aktivitetsplanlegging med personlige timeplaner for pasienter og ansatte
• Oversiktlige rapporter og tidsbesparende rapportering til NPR og oppdragsgivere
• Oversiktlige og tilpassede skjermbilder med lav brukerterskel
• Et moderne system på oppdatert teknologisk plattform
• Raske oppdateringer basert på kundebehov og krav til registreringer og rapporteringer
• Engasjerte og faglige dyktige rådgivere som bistår kunder i å etablere effektive løsninger som krever god pasientflyt, samtidig som standarder og regelverk blir fulgt.
• Mulighet til å ta del i et kundenettverk som deler erfaringer og diskuterer løsninger knyttet til bruk og utnyttelse av fagsystemet
• En fremtidsrettet systemleverandør som baserer seg på nær dialog med sine kunder