;; Hvem passer Soma Solutions sitt fagsystem for? - Virksomhetsområder
FAGSYSTEMET FOR VIRKSOMHETER
MED MENNESKET I FOKUS

HVEM PASSER SOMA SOLUTIONS SITT FAGSYSTEM FOR?

FAGSYSTEM FOR VIRKSOMHETER INNEN REHABILITERING, TSB OG PHV

SOMA bidrar til at virksomheter innen spesialisthelsetjenesten får dekket sine registrerings- og rapporteringskrav på en effektiv måte. Fagsystemet benyttes i dag av virksomheter innen somatisk- og arbeidsrettet rehabilitering, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern.

LES MER

FAGSYSTEM FOR KOMPETANSESENTRE

Kompetansesentrene skal bygge opp kompetanse og formidle kunnskap til brukere, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheter. SOMA støtter sentrenes behov for registrering av veiledningstjenester, konsultasjoner, undervisning og kurs.

LES MER

FAGSYSTEM FOR LAVTERSKELTILTAK

SOMA benyttes av en rekke tiltak innenfor kommuner og ideelle stiftelser, herunder tiltak som tilbyr ulike former for botilbud, møtesteder, familieveiledning og barneverntjenester.

LES MER

FAGSYSTEM FOR OPPSØKENDE VIRKSOMHET

SOMA er et helhetlig fagsystem for utekontakter som jobber med oppsøkende, forebyggende ungdomsarbeid. Gjennom samarbeidet med Velferdsetaten i Oslo har vi utviklet et system som bidrar til god struktur, oversikt og kvalitet i dokumentasjonsarbeidet.

LES MER