;; Soma Solutions - Fagsystem for kompetansesentre

FAGSYSTEM FOR KOMPETANSESENTRE

SOMA fagsystem forenkler hverdagen til ansatte ved kompetansesentre. Kompetansesentrene skal bygge opp kompetanse og formidle kunnskap til brukere, pårørende, fagpersoner og offentlige myndigheter. SOMA fagsystem støtter kompetansesentrenes behov for registrering av veiledningstjenester, konsultasjoner, undervisning og kurs.

Aktuelle registreringsområder for kompetansesentre:

 1. Registrering av personalia, pårørendeinfo og kontaktpersoner i hjelpeapparatet
 2. Registrering av samarbeidende instanser
 3. Registrering av henvendelser er viktig for å kunne synliggjøre hvilke deler av kompetansesentre som er mest etterspurt
 4. Registrering av veiledningstjenester i form av både individuelle avtaler, men også eksterne besøk (til arbeidsplass, i hjemmet, til tjenesteapparatet)
 5. Registrering av kompetanseformidling i form av foredrag både internt og eksternt
 6. Registrering og administrasjon av kursvirksomhet
 7. Individuelt arbeid rettet mot brukerne og deres pårørende i form av tilbud om opphold og poliklinisk oppfølging
 8. Dokumentasjon av individuelt oppfølgingsarbeid i journal
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på oppfølgingen som gis
  2. Registrering av diagnoser
  3. Støtte til utarbeidelse av tverrfaglige rapporter og andre sammendrag av journalen
  4. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon
  5. Dokumentmodul (f.eks. generering av ulike typer brev, møtereferater fra samarbeidsmøter, individuell plan etc.)
 9. Rapportering av nøkkeldata/statistikk til oppdragsgivere