;; Soma Solutions Fagsystem - Fagsystem for lavterskeltiltak

FAGSYSTEM FOR LAVTERSKELTILTAK

SOMA fagsystem gjør det enkelt å dokumentere arbeid og resultater samtidig som det gir lavterskeltiltak, frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser et enkelt registreringssystem.

Soma Solutions har i mange år jobbet tett med flere lavterskeltiltak, frivillige organisasjoner og ideelle stiftelser, som f.eks. Blå Kors Norge og Stiftelsen Kirkens Bymisjon, der det er kort vei til profesjonell og god hjelp innenfor en rekke ulike områder.

Felles for virksomhetene innenfor lavterskelfeltet har tradisjonelt sett vært behovet for et enkelt registreringssystem. SOMA fagsystem er derfor skalert ned med tanke på at det skal oppleves som intuitivt selv for de som ikke er vant til å benytte IT-systemer. SOMA fagsystem gjør det likevel enkelt å dokumentere sitt arbeid og sine resultater, slik at både interne og oppdragsgivers behov blir dekket.

Aktuelle registreringsområder for lavterskeltiltak:

 1. Registrering av personalia, pårørendeinfo, kontaktpersoner i hjelpeapparatet, kjennetegn, oppfølgingsbehov m.m.
 2. Registrering av henvendelser er viktig for å kunne synliggjøre ressursbruken. Hvilke deler av tilbudet blir mest forespurt (informasjon, veiledning etc.), og hvem er brukerne av disse tjenestene
 3. Registrering av ulike typer aktiviteter
 4. Administrasjon knyttet til langvarige bo- og omsorgstjenester
 5. Bookingmodulen er vesentlig for de tiltak som tilbyr overnattingsplasser
 6. Dokumentasjon av individuelt oppfølgingsarbeid i journal:
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på oppfølgingen som gis
  2. Støtte til utarbeidelse av miljørapporter og andre sammendrag av journalen
  3. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon (f.eks. dokumentasjon fra skolen eller andre deler av det eksterne tjenesteapparatet)
  4. Dokumentmodul (f.eks. generering av ulike typer brev/dokumentasjon, møtereferater fra samarbeidsmøter etc.)
 7. Rapportering av nøkkeldata/statistikk til oppdragsgivere