;; Soma Solutions - Fagsystem for oppsøkende virksomhet

FAGSYSTEM FOR OPPSØKENDE VIRKSOMHET

Fagsystemet SOMA forenkler hverdagen til de som arbeider med oppsøkende virksomhet og forebyggende ungdomsarbeid.

Soma Solutions har siden 2011 hatt et tett samarbeid med Velferdsetaten gjennom KORUS Oslo for å utvikle et registreringssystem tilpasset tjenester som driver oppsøkende virksomhet. Samarbeidet har resultert i at SOMA er rullet ut som fagsystem til en rekke tjenester både i og utenfor Oslo Kommune. Dette har videre åpnet opp for muligheten til en mer helhetlig registrering og rapportering.

Aktuelle registreringsområder for oppsøkende virksomhet og forebyggende ungdomsarbeid:

 1. Registrering av personalia, pårørendeinfo, kontaktpersoner i hjelpeapparatet, kjennetegn, oppfølgingsbehov m.m.
 2. Administrasjon av feltarbeid: Oppsøkende virksomhet er en viktig del av fagfeltets arbeid. I SOMA registreres dette som aktiviteter med mulighet for å angi hvilke ansatte som skal delta, hvor de har vært, hva og hvem de har observert etc. Dokumentasjon av feltarbeidet gjøres ved å generere feltrapporter som automatisk henter registrerte verdier som flettefelter
 3. Registrering av øvrige aktivitetstilbud: Aktivitetsregistrering er i tillegg et faglig verktøy for å dokumentere og planlegge tiltak overfor enkeltpersoner og samarbeidspartnere. Gjennom individuelle aktiviteter og enkeltpersoners deltakelse i grupper, kan en følge og evaluere tiltakene en iverksetter. Aktivitetsregistering gir god ressursstyring, i tillegg til å danne grunnlag for dokumentasjon av arbeidet som gjøres av tjenesten
 4. Dokumentasjon av individuelt oppfølgingsarbeid i journal:
  1. Fritekstjournal, dvs. fortløpende dokumentasjon på oppfølgingen som gis
  2. Støtte til utarbeidelse av miljørapporter
  3. Registrering av 10-punkts kartlegging
  4. Innskanning av nødvendig ekstern dokumentasjon (f.eks. dokumentasjon fra skolen eller andre deler av det eksterne tjenesteapparatet)
  5. Dokumentmodul (f.eks. generering av bekymringsmelding til barnevernet, møtereferater fra samarbeidsmøter med øvrig eksternt hjelpeapparat etc.)
 5. Rapportering av nøkkeldata/statistikk til oppdragsgivere